Hypotheek krijgen als startende ondernemer?

Nog niet zo lang geleden moest men minimaal 3 jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek. Nu de arbeidsmarkt aan het veranderen is en steeds meer Nederlanders kiezen voor het ondernemerschap, beweegt de hypotheekmarkt mee. Het aantal zzp'ers is in 10 jaar verdubbeld. Het is nu al mogelijk om na 1 jaar een hypotheek aan te vragen.                      

> Lees verder

Veel eigenwoningbezitters in de problemen

Sinds 14 april 2017 is er veel ophef ontstaan onder hypotheekadviseurs. Dit door uitspraken van toenmalige staatssercretaris van Financiën Wiebes in een kamerbrief.

In deze brief behandeld hij vragen welke zijn ontstaan over de fiscale gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Deze wet is inmiddels per 1 januari 2018 in werking getreden. In de kamerbrief gaat hij onder andere in op de toepassing van de eigenwoningregeling bij ongehuwd samenwonenden en gehuwden onder huwelijkse voorwaarden.

> Lees verder

Rentemiddeling of oversluiten?

blog leenDoor de extreem lage rente krijg ik van veel klanten de vraag, of het voor hen interessant is om de hypotheek over te sluiten. Door de maatregelen van de Europese Centrale Bank is de kapitaalmarktrente gedaald naar een historisch dieptepunt. De club van Mario Draghi investeert maandelijks maar liefs een bedrag van € 60 mld. om de inflatie aan te zwengelen. Voor pensioenfondsen is deze historisch lage rente slecht voor de dekkingsgraad. Dit geldt ook voor de solvabiliteit van verzekeraars. Ook voor sommige particulieren is deze lage rente ongunstig. Wanneer u in deze tijden een lijfrente- of pensioenkapitaal krijgt uitgekeerd, waarvoor een levenslange uitkering moet worden aangekocht, zult u niet blij worden van de offerte van de bank of verzekeraar. Door de lage rentevergoeding ontvangt u waarschijnlijk veel lagere uitkeringen dan verwacht.

> Lees verder