Bij het overlijden van één van de partners moet het financieel goed geregeld zijn voor de achterblijvers. Slechts onder voorwaarden bestaat er recht op een nabestaandenuitkering.

Bij overlijden van je partner bestaat er mogelijk recht op een uitkering uit de ANW. Dit is een sociale voorziening die ervoor zorgt dat de achtergebleven partner en de rest van het gezin verzorgd achterblijven. Het is een basisvoorziening, want de uitkering is gebaseerd op het minimumloon en is ook nog afhankelijk van het inkomen van de achtergebleven partner en eventueel de rest van het gezin.

Wanneer bestaat er recht op een uitkering uit de ANW?

Je krijgt na het overlijden van je partner een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) als:

  • De partner is nog niet AOW-gerechtigd, en
  • Als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan
    • De partner is voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt
    • De partner verzorgt een kind tot 18 jaar oud

Nabestaandenpensioen

Nabestaanden kunnen recht hebben op een nabestaandenpensioen vanuit de pensioenregeling van de overledene. Helaas kun je niet blind op deze regelingen vertrouwen. Pensioenregelingen, en dus ook de nabestaandenpensioenen, zijn de laatste jaren sterk versoberd. Houd hier rekening mee bij het opstellen van jouw financieel plan.

Financiële gevolgen opvangen met een overlijdensrisicoverzekering

Je kunt maatregelen treffen om de financiële positie van je gezin te beschermen na overlijden van één van de gezinsleden. Dit kan in de eerste plaats door een uitvaartverzekering af te sluiten, maar er moet vaak meer geregeld worden. Na overlijden van één van de partners moet de rest van het gezin financieel wel in staat zijn om de touwtjes aan elkaar te knopen. Met een overlijdensrisicoverzekering kunnen de financiële klappen opgevangen worden.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken