Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Indien de verzekerde niet is overleden op de einddatum van het contract, vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om het risico van het overlijden financieel af te dekken. Deze verzekering keert namelijk bij overlijden in één keer een groot bedrag uit. De uitkering is bedoeld om nabestaanden met de uitkering financieel weer op gang te helpen, of om de hypotheek mee af te lossen.

Is de overlijdensrisicoverzekering een verplichte verzekering bij een hypotheek?

Bij het kopen van een huis met een hypotheek, zal de bank deze verzekering vaak verplicht stellen. De bank wil namelijk niet het risico lopen dat de achtergebleven gezinsleden niet in staat zijn om de woonlasten na overlijden van één van de huiseigenaren te blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering is ook voor huurders van een huis aan te raden. Met de uitkering kunnen de woonlasten betaalbaar blijven.

Soorten overlijdensrisicoverzekering

De dekking in een overlijdensrisicoverzekering kun je afstemmen op jouw persoonlijke wensen. Je kunt kiezen voor een dalend of voor een gelijkblijvend verzekerd bedrag. De verzekeringen met een dalend verzekerd bedrag kunnen weer onderverdeeld worden in:

  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering – Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks met een vast bedrag verlaagd
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering – Het verzekerd bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en daalt steeds sterker

Sterk gedaalde premies

Onder andere doordat wij gemiddeld steeds ouder worden, zijn de premies voor deze verzekering de afgelopen jaren tientallen procenten gezakt. Hierdoor kan het vaak ook uit om lopende overlijdensrisicoverzekeringen te vervangen door een nieuwe verzekering tegen een veel lagere premie.

We helpen je graag bij het vergelijken van alle aanbieders van overlijdensrisicoverzekering.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken