"Samenwonen, trouwen en scheiden zijn momenten waarop een goed advies raadzaam is"

Een scheiding heeft niet alleen emotioneel een grote impact, financieel ook. Een scheiding heeft tot gevolg dat jouw opgestelde financieel plan niet meer klopt. Een scheiding heeft invloed op meerdere financiële vlakken.

De meeste gehuwden zijn niet eerst naar de notaris gegaan om huwelijkse voorwaarden op te stellen, dus is het huwelijk gesloten in gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk. Bij een scheiding hebben beide partners recht op de helft. Het verdelen van geld zal geen probleem zijn, maar bij de materiële bezittingen en bij de schulden is het vaak lastiger.

Wat gebeurt er met de woning bij een echtscheiding?

De eigen woning vormt vaak het grootste probleem. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat veel huizen niet te verkopen zijn zonder er een restschuld aan over te houden. Blijft één van beide er wonen of wordt het huis verkocht?

Indien het huis gekocht is met een NHG-hypotheek, bestaat er een mogelijkheid om restschulden kwijt te laten schelden bij een scheiding. Er wordt wel eerst een inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd om na te gaan in hoeverre één van de partners niet in staat is om de woonlasten alleen te kunnen dragen.

Verplichting tot het betalen van alimentatie

Na een scheiding kan de meestverdienende ex-partner verplicht worden om de ex financieel bij te staan in de vorm van partneralimentatie. Dit kan in de vorm van een maandelijkse verplichting, maar het kan ook in één keer worden afgekocht. Met deze verplichtingen moet rekening worden gehouden in het financieel plan.

Wat gebeurt er met de verzekeringen bij een echtscheiding?

In de gezinsverzekeringen moeten de nodige aanpassingen doorgevoerd worden. Hetzelfde kan ook gelden voor bijvoorbeeld de autoverzekering en de uitvaartverzekering (i.v.m. de begunstiging). Ook het opgebouwde pensioen en het lijfrentekapitaal zal opnieuw bekeken moeten worden.

Kortom, bij een scheiding moet er goed gekeken worden naar het financieel plaatje.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken