"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

Werknemers zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het is een basisvoorziening die niet in alle gevallen toereikend zal zijn om bij arbeidsongeschiktheid financieel van rond te komen.

De werkgever is verplicht om bij arbeidsongeschiktheid gedurende minimaal twee jaar het loon door te betalen. De werkgever zal de werknemer moeten helpen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. De maximale loondoorbetaling bedraagt 170 procent over de eerste twee jaren. In een CAO mag er vastgelegd worden dat de maximale loondoorbetaling nog lager uitvalt. Gedurende het eerste ziektejaar is de werkgever verplicht om minimaal het minimumloon uit te betalen. Deze verplichting bestaat in het tweede jaar niet meer.

Na twee jaar in de WIA

Na twee ziektejaren kun je als werknemer terecht komen in de WIA. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en er wordt gekeken in hoeverre je nog in staat bent om arbeid te verrichten. In de WIA wordt er sterk gestuurd op werkzaamheden die je met je ziekte nog wel kunt doen.

Aanvullende verzekering afsluiten

Vanuit de overheid is er slechts een basisvoorziening getroffen bij arbeidsongeschiktheid. Er zijn mogelijkheden om je aanvullend te verzekeren. De werknemer kan zelf voorzieningen treffen, maar het is ook mogelijk om als werkgever een aanvullende verzekering af te sluiten. Met de beperkte regeling bij arbeidsongeschiktheid in de WIA is dat ook zeker geen overbodige luxe.

Rick Bakker
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken