"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

De werkgever is verplicht om al belasting in te houden op het brutoloon voordat het wordt uitgekeerd aan de werknemers. Dit is een zogenaamde voorheffing. Aan de hand van de jaarlijkse belastingaangifte gaat de Belastingdienst bepalen wat het werkelijk verschuldigde bedrag aan belasting is. Werknemers met aftrekposten krijgen een belastingteruggave, want bij de voorheffing is er teveel belasting ingehouden.

De meeste huiseigenaren krijgen bij de belastingaangifte een teruggave. Het is mogelijk om maandelijks een voorschot van de Belastingdienst te krijgen in de vorm van een voorlopige teruggave. Als dit niet wordt aangevraagd wordt het in één keer verrekend bij de jaarlijkse aangifte inkomsten belasting.

Interen op je spaargeld door een laag rendement en door inflatie

Je vermogen wordt belast in box III van ons belastingstelsel. Een bedrag van 21.330 euro per belastingplichtige wordt vrijgesteld, het meerdere wordt belast. Voor fiscaal partners geldt een gezamenlijke vrijstelling van 42.660 euro. Over het meerdere moet je 1,2 procent belasting betalen. Rekening houdende met inflatie en de belastingheffing moet je dus een hoog rendement maken om niet in te hoeven leveren op je besteedbaar vermogen.

Door te beleggen kun je de belastingheffing en de inflatie overtreffen. Laat je hierin wel goed adviseren, want aan het beleggen kleven risico’s.

Sterk wisselend inkomen? Vraag middeling aan

Heb je een sterk wisselend inkomen gehad de afgelopen jaren? Overweeg dan om te middelen. Door ons progressief belastingstelsel wordt de belastingdruk hoger naarmate het inkomen stijgt. Je kunt de belastingdruk over drie jaren met een sterk wisselend inkomen verlagen door te middelen. Dit kan een grote besparing aan belastingheffing opleveren.

Heb je vragen over belasting en belastingheffing? Wij helpen jou hier graag bij!

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken