"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

Het switchen van baan is een goed moment om je financieel plan weer te updaten. Wat heeft de andere baan voor gevolgen voor jouw financiële positie? Hierbij moet er niet alleen gekeken worden naar de hoogte van het salaris, maar bijvoorbeeld ook naar het pensioen en de vernieuwde toekomstverwachtingen.

Belangrijke veranderingen in je leven hebben vaak ook grote financiële gevolgen. Bij bijvoorbeeld het trouwen en het kopen van een huis moet stil worden gestaan bij je financieel plan. Bij wisseling van werkgever verdient vooral de pensioenopbouw je aandacht. De pensioenregeling bij de nieuwe werkgever moet vergeleken worden met de pensioenregeling bij de vorige werkgever. Verschillen moeten inzichtelijk gemaakt worden om te bepalen of je aanvullende voorzieningen moet treffen. Ook moet de mogelijkheid van pensioenoverdracht overwogen worden.

Je inkomen gaat omhoog

Een hoger salaris biedt weer meer mogelijkheden in financieel opzicht. Heb je de droom om een (ander) huis te kopen, misschien is deze droom nu haalbaar geworden. Wees wel voorzichtig met het aangaan van nieuwe verplichtingen. Je weet niet of jij het hogere salaris tot pensioendatum gaat behouden.

Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling eruit?

Inzicht krijgen in de pensioenregeling is voor de meeste mensen zeer lastig. Indien de kwaliteit onder de maat is, moet er een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd worden. Wij kunnen jou helpen bij het bepalen van de kwaliteit van de regeling en om samen te kijken naar mogelijkheden om aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

Is pensioenoverdracht slim?

Bij het wisselen van werkgever heb je het wettelijk recht om je pensioen bij de oude werkgever over te dragen naar de nieuwe werkgever. Maar let op! Niet in alle gevallen is dat verstandig. Laat je hierin goed adviseren voordat je de overdracht in gaat zetten.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken