"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

Bij ontslag of bij dreigend ontslag ga je een financieel onzekere periode tegemoet. Je inkomen daalt niet alleen, ook moet er gedacht worden aan de gevolgen van ontslag op de lange termijn. Wij wijzen jou graag op een aantal aandachtspunten.

Je uitgavenpatroon is gebaseerd op je inkomen. Bij ontslag moet je het huishouden gewoon draaiende houden. Er komt ook een hiaat in de pensioenopbouw, maar dat is een probleem voor de toekomst. Het is nu eerst zaak om financieel orde op zaken te stellen.

Vertrouw niet volledig op een vast inkomen

Iedere werknemer doet er verstandig aan om een spaarbuffer achter de hand te hebben om een jaar zonder inkomen te kunnen leven. Wij hanteren de volgende vuistregel: zorg ervoor dat je een aparte spaarrekening hebt waar minimaal 6 keer het netto maandsalaris op staat. Uiteraard kom je niet zomaar volledig zonder inkomen, maar het is een maatstaf om te bepalen hoeveel direct opeisbaar geld je achter de hand moet hebben. Heb je een ontslagvergoeding ontvangen? Reserveer (een deel van) het bedrag dan als buffer.

Zit het inkomen boven het maximum dagloon?

Bij het verliezen van je baan heb je recht op een WW-uitkering en bij arbeidsongeschiktheid kun je terugvallen op de WIA. Houd er wel rekening mee dat er wel een maximaal bedrag geldt waar de uitkering over verstrekt gaat worden. Voor 2015 is het bedrag gesteld op 51.976 euro. Heb jij een inkomen boven dit bedrag? Ga dan in overleg met je adviseur om te zoeken naar een alternatief financieel vangnet.

Heb je een woonlastenverzekering ter aanvulling?

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt er aanvullend vaak een woonlastenverzekering aangeboden. Deze verzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zodat de woonlasten niet te hoog worden ten opzichte van het inkomen. Laat je goed adviseren over deze verzekeringsvormen. Sommige woonlastenverzekeringen hebben namelijk maar een beperkte dekking.

Sta ook stil bij de gevolgen van het overlijden

Ontslag heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw, maar nog belangrijker is om stil te staan bij het risico van het overlijden. Tijdens de periode van werkloosheid wordt er geen of een te laag nabestaandenpensioen uitgekeerd bij overlijden. Hierdoor kunnen de achterblijvers financieel gedupeerd worden. Hier zijn voorzieningen voor te treffen in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken