"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

De meeste Nederlanders hebben een pensioentekort. Het tekort kan bijvoorbeeld ontstaan door wisseling van werkgever, scheiding of door een te sobere pensioenregeling. Verdiep je vroegtijdig in de hoogte van de opgebouwde pensioenrechten.

Iedereen heeft vanaf pensioengerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering. Alleen als je tijdelijk buiten Nederland hebt gewoond kan dit anders zijn. Daarnaast kan er bij werkgevers een aanvullend pensioen opgebouwd worden, maar niet iedereen bouwt aanvullende rechten op.

Bouw je pensioen op?

Werkgevers zijn niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Dit kan anders zijn voor bepaalde sectoren waar een collectief bedrijfstakpensioenfonds voor geldt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de metaalindustrie en de gezondheidszorg. Er kan voor de werkgever ook een verplichting gelden vanuit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Hoeveel pensioen heb je recht op?

De hoogte van het pensioen blijkt uit het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die pensioenuitvoerders naar de deelnemers sturen. Hieruit blijkt wat de rechten zijn bij deze uitvoerder, maar dit hoeft niet het volledige overzicht te zijn. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kun je een overzicht krijgen van je rechten op de pensioendatum. Het overzicht is zelfs inclusief de AOW-uitkering.

Een pensioentekort dichten

De meeste werknemers zullen een ideaal pensioen van 70 procent van het laatst verdiende loon niet bereiken. Je hebt de mogelijkheid om zelf een aanvulling op het pensioen te verzorgen door voorzieningen te treffen. Hierbij kun je denken aan het opbouwen van een vermogen door te sparen of te beleggen, maar het kan slimmer. Door middel van banksparen kun je een lijfrentekapitaal opbouwen. De periodieke inleg kun je (onder voorwaarden) aftrekken van het inkomen. Graag kijken wij samen met jou naar jouw pensioenopbouw. Samen kunnen wij kijken in hoeverre de huidige opbouw toereikend is.

Tip: op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van het door jou opgebouwde pensioen. Je logt in met je DigiD code.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken