"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

Ben je de laatste jaren meer gaan verdienen? Vergeet dan niet dat dit invloed heeft op jouw financieel plan. Bouw je voldoende pensioen op over het inkomen, en wat gaat er gebeuren bij arbeidsongeschiktheid? Je moet je financiële positie goed blijven beschermen.

Bij een sterke inkomensverbetering liggen er nieuwe mogelijkheden open. Je kunt een duurder huis kopen en het wordt misschien ook tijd voor een andere auto. Kijk ook eens naar jouw financiële positie na pensionering. Het kan noodzakelijk zijn om hiervoor een voorziening op te bouwen. Na pensionering kan de inkomensdaling namelijk groot zijn.

Zit het inkomen boven het maximum dagloon?

De hoogte van een WW-uitkering en de uitkering uit de WIA zijn afhankelijk van het inkomen. Er wordt maximaal een uitkering verstrekt over het inkomen tot het maximum dagloon. Voor 2015 is deze gesteld op 51.976 euro. Verdien je boven dit bedrag? Houd er dan rekening mee dat je sterk in inkomen kunt terugvallen als je in de WW of de WIA terecht komt.

Werknemers met een inkomen boven 100.000 euro per jaar bouwen sinds 1 januari 2015 over het meerdere geen pensioen meer op. Dit is een zware aantasting van de pensioenopbouw, waardoor er een pensioentekort ontstaat. Dit heeft niet alleen gevolgen voor na de pensionering, ook voor de partnerpensioen en de premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid heeft dit gevolgen.

Financieel plan afstemmen op de nieuwe financiële positie

Er zijn mogelijkheden om aanvullende verzekeringen af te sluiten om te voorkomen dat je sterk in inkomen terug gaat vallen. Daarnaast moet ook het financieel plan opnieuw bekeken worden. Er moet vooral goed gekeken worden naar het pensioen. Een deel van je pensioen blijft waarschijnlijk gebaseerd op het lage inkomen van vóór de promotie.

Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen. Samen kunnen wij kijken naar de nieuwe situatie.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken