"Wij denken graag mee als er in je werk & inkomen wat verandert"

Bij ziekte hebben werknemers recht op doorbetaling van het loon, maar niet voor het volledige bedrag. Het is toegestaan dat de werkgever maar een deel van het inkomen door gaat betalen. Controleer jouw arbeidscontract om dit na te gaan.

Bij ziekte kan in de arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn dat je maar 70 procent doorbetaald krijgt in het eerste ziektejaar. Door deze procentuele doorbetaling mag het loon niet onder het minimumloon uit komen. In het tweede ziektejaar is het ook toegestaan om maar 70 procent door te betalen. In het tweede jaar hoeft de werkgever niet meer minimaal het minimumloon uit te keren. In totaal mag er niet meer dan 170 procent van het loon uitbetaald zijn in eerste twee jaren.

Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziek te zijn geweest, kun je als werknemer in de WIA terecht komen. De artsen en arbeidsdeskundigen zullen bepalen in hoeverre er rechten op een uitkering bestaan. Om in de WIA terecht te komen moet je minimaal voor 35 procent arbeidsongeschikt verklaard worden. Er zal gekeken worden in hoeverre je nog in staat bent om te werken.

Aanvullend verzekeren

Tot de introductie van de WIA in 2004 kwam je bij arbeidsongeschiktheid in de WAO. Het grote verschil is dat er in de WIA wordt gekeken wat je nog wel kunt. In de WAO kreeg je een arbeidsongeschiktheidspercentage toegekend waar de uitkering op gebaseerd was. De WIA is in vergelijking met de WAO een beperkte regeling. Het is mogelijk om je aanvullend te verzekeren.

Er zijn diverse verzekeringsoplossingen om als werknemer een betere regeling te krijgen. Ook werkgevers kunnen iets extra’s doen door voor de werknemers een aanvullende verzekering af te sluiten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken