Voordat wij een onderneming gaan verzekeren, brengen wij eerst in kaart wat de risico’s zijn en hoe deze zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Het doel is om de risico’s te beheersen en waar nodig te verzekeren.

De continuïteit van een bedrijf kan door het verzekeren beschermd worden. Wij kunnen ondernemers niet behoeden voor alle bedrijfsrisico’s, maar het is wel onze taak om de onderneming zo goed mogelijk te beschermen tegen verzekerbare risico’s.

Stap 1: Het inzicht krijgen in de bedrijfsrisico’s

Je mag meer van je verzekeringsadviseur verwachten dan alleen samen een aanvraagformulier invullen. Als ondernemer weet je precies hoe je onderneming in elkaar zit. Wij moeten dit inzicht ook eerst krijgen voordat wij goed kunnen adviseren. Wij nemen onze taak als verzekeringsadviseur serieus en gaan eerst samen met de ondernemer een risico analyse uitvoeren. Nadat wij inzicht hebben, kunnen wij ook de knelpunten benoemen.

Stap 2: Risico’s beperken

Nadat inzichtelijk is gemaakt waar de gevaren liggen, moet er gezocht worden naar een manier om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt niet door een verzekering af te sluiten, maar bijvoorbeeld door brandpreventie, zoals rookmelders.

Stap 3: Risico’s beheersen

Je kunt niet alle risico’s uitsluiten door er een verzekering voor af te sluiten. Er moet een goede mix gevonden worden tussen beheersbare risico’s die je als ondernemer zelf kunt dragen en te verzekeren risico’s. Bijvoorbeeld een pand moet verzekerd worden, want een brandschade kan in de honderdduizenden euro’s lopen. Het cyberrisico kan bijvoorbeeld een risico zijn die de onderneming zelf blijft dragen, maar dit kan juist ook een te verzekeren risico zijn.

Vrijblijvend willen wij graag samen met jou een risico analyse uitvoeren. Het is als ondernemer goed om te weten waar de gevaren loeren.

Rick Bakker
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken