Door samen in te kopen kunnen er een lagere prijs en betere voorwaarden bedongen worden. Vanuit deze gedachte is het collectief verzekeren ontstaan. Een werkgever kan voor de werknemer collectieve afspraken met verzekeraars maken.

Een verzekeraar biedt graag korting aan als ze meerdere werknemers kunnen verzekeren. Collectieve afspraken maken met een verzekeraar kan voor verschillende verzekeringen, maar de populairste verzekering om afspraken voor te maken is de zorgverzekering. De werkgever maakt via de verzekeringsadviseur goede afspraken met een bepaalde verzekeraar. Werknemers hebben vervolgens de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten tegen gunstige voorwaarden en een lage premie. De werknemer is niet verplicht om zich aan te sluiten bij de betreffende verzekeraar.

Voordeel 1 voor de werknemer – Extra korting op de zorgverzekering

Verzekeraars geven korting op de premie. De hoogte van de korting is onder andere afhankelijk van het aantal werknemers. Er zijn diverse verzekeraars die kortingen tot 10% bieden op de zorgverzekering. Wij kunnen bedrijven helpen om goede afspraken te maken met verzekeraars.

Voordeel 2 voor de werknemer en de werkgever – Grip op de dekking

Naast een premiekorting is het ook mogelijk om goede afspraken te maken over de dekking in de zorgverzekering. Hier kan ook de werkgever baat bij hebben. Bijvoorbeeld bij de dekking voor fysiotherapie. De zorgverzekering biedt voor de meeste verzekerden maar een beperkte dekking voor fysiotherapie. Met een collectief contract kun je bij een verzekeraar een ruimere dekking afspreken. Hierdoor kan de werkgever (zonder dat dit hem direct geld kost) gewoon naar de fysiotherapeut gaan. Dit versnelt de terugkeer op de werkvloer.

Vanuit de wet is het mede de taak van de werkgever om langdurig verzuim terug te dringen. Een ruime dekking van fysiotherapie kan hieraan bijdragen.

Rick Bakker
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken