Als werkgever maak je maandelijks het salaris over, maar er zijn naast het salaris ook andere gunstige arbeidsvoorwaarden waar je de werknemers mee kunt helpen. Een tevreden werknemer zal ook de werkgever baat bij hebben.

Employee benefits is letterlijk vertaald “voordelen voor de werknemer”. Hiermee worden alle voordelen voor de werknemer bedoeld. Employee benefits wordt steeds belangrijker doordat sociale voorzieningen steeds verder worden uitgekleed. Door middel van employee benefits kan de financiële positie van de werknemer verder verbeterd worden.

Waarom zijn employee benefits belangrijk?

Door werknemers goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden, zullen ze ook beter in staat zijn om zich optimaal in te zetten. Door bijvoorbeeld een goede overwerkvergoeding te bieden, zullen werknemers ook eerder bereid zijn om extra uren te werken. Het hoeft niet altijd geld te kosten. Als werkgever kun je bijvoorbeeld bij een verzekeraar collectieve korting op de schade- en zorgverzekeringen bedingen, maar denk ook eens aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In plaats van een korting op de premie, kan er ook een betere dekking worden afgesproken met een verzekeraar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitgebreidere dekking voor fysiotherapie in de zorgverzekering. Dit is ook gunstig voor de werkgever, want het geeft een besparing op de reintegratiekosten.

De belangrijkste aanvullende arbeidsvoorwaarde is een pensioenopbouw. Sommige werkgevers zijn verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. De werkgevers die dat niet zijn, zouden ook de mogelijkheid moeten bieden om pensioen op te bouwen.

Welke employee benefits kunnen wij jou bieden?

Bij het samenstellen van goede arbeidsvoorwaarden moet er een afweging worden gemaakt tussen kosten en baten. Voor de werknemers wil je alles zo goed mogelijk regelen, maar de kosten moeten wel beheersbaar blijven. Het samenstellen van employee benefits is maatwerk. Het moet zo goed mogelijk worden afgestemd op de onderneming en de wensen van de werknemers.

Voorbeelden van employee benefits zijn:

  • ANW-hiaat verzekering
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • 13e maand
  • Overwerkvergoeding

Heeft jouw onderneming al voorzieningen getroffen? Laat ons kijken naar de gemaakte afspraken om te kijken of er mogelijkheden zijn om te besparen of om betere regelingen te treffen voor de werknemers.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken