Na het inkomen is het pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering vanaf de pensioendatum, maar de uitkering is dermate laag dat een aanvullende pensioenopbouw noodzakelijk is.

Een werkgever is niet verplicht om voor de werknemers pensioen op te bouwen. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt. De verplichting bestaat wel als:

  • Er een verplichte bedrijfstakpensioenfonds actief is
  • Het in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is opgenomen

Werkgevers in bepaalde bedrijfstakken hebben niet de optie om werknemers geen pensioen aan te bieden. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld in de zorg (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en in de bouw (Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid).

Werkgevers die werken met een cao hebben vaak ook geen keuzevrijheid. Als het pensioen één van de arbeidsvoorwaarden is waar werknemers recht op hebben, moet de werknemers pensioen worden toegezegd.

Werknemers met een pensioenregeling zijn loyaler

Werkgevers die niet verplicht zijn een pensioenregeling aan te bieden, kunnen de werknemers een extra stimulans geven door toch een pensioenregeling aan te bieden. Dit zal namelijk ook belangrijk zijn voor een stabiel personeelsbestand. Werknemers die geen pensioen opbouwen zullen minder trouw zijn aan de werkgever en zullen waarschijnlijk op termijn weer op zoek gaan naar een andere werkgever.

Pensioenen moeten wel betaalbaar blijven

Let bij het toezeggen van een pensioen wel goed op de betaalbaarheid. Hierbij moet er ook gelet worden op de hoogte van de kosten in de toekomst. Het moet een goede regeling zijn, maar het moet nu en in de toekomst goed betaalbaar blijven.

Leen Winter
is onze specialist
op dit gebied

Afspraak maken